Σεμινάριο PASSIVE HOUSE

Με επιτυχία διοργανώθηκε στις 16/3/2013 το 5ο σεμινάριο PASSIVE HOUSE (παθητικό σπίτι)  από το ελληνικό ινστιτούτο παθητικού κτηρίου.

Σεμινάριο Passive House

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας παρακολούθησαν το σεμινάριο PASSIVE HOUSE (παθητικό σπίτι) και ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στο χώρο.

Η εταιρία μας είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου (ΕΙΠΑΚ) και έχει θέσει ως στόχο την μέγιστη συμβολή της στη δημιουργία υλοποίησης ενός παθητικού κτηρίου μέσα από την εφαρμογή συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος του κτηρίου.

ergotzet.gr © 2012 | Privacy policy - Created by CP Powered by Insyst