ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ

 
Τι είναι

Με τον όρο «ανακαίνιση όψεων κτιρίου» εννοούμε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και φθορών από το χρόνο ή τις καιρικές συνθήκες των εξωτερικών τοίχων (όψεων) ενός κτηρίου με στόχο την δημιουργία όψεων υψηλής αισθητικής , με μόνιμη προστασία από ρωγμές.


Πως γίνεται

Η ανακαίνιση των όψεων ενός κτηρίου γίνεται με την χρήση ειδικών επιχρισμάτων (ακρυλικών ή , σιλικονούχων) αφού προηγουμένως έχουν αποκατασταθεί πλήρως όλες οι υπάρχουσες φθορές των όψεων. Η αποκατάσταση ρωγμών γίνεται με κατάλληλα επισκευαστικά υλικά υψηλών προδιαγραφών.

Θερμική ανακαίνιση όψεων

Εάν πριν την εφαρμογή των αντιρηγματικών επιχρισμάτων εφαρμοστεί και μια θερμομονωτική στρώση δηλαδή εάν κάνουμε εξωτερική θερμομόνωση τότε μιλάμε για «θερμική ανακαίνιση όψεων» με επιπλέον όφελος την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των δαπανών θέρμανσης και ψύξης του κτηρίου.

Η θερμική ανακαίνιση όψεων «μας επιστρέφει χρήματα».

ergotzet.gr © 2012 | Privacy policy - Created by CP Powered by Insyst