ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ


Τι είναι

Είναι η κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων ενός κτιρίου με χρήση γυψοσανίδας (τύπου KNAUF) εάν πρόκειται για εσωτερικό χώρο ή τσιμεντοσανίδας ( τύπου AQUAPANEL KNAUF/RIGIPS ) εάν πρόκειται για εξωτερικό χώρο. Η δόμηση αυτού του τύπου είναι γνωστή ως «ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ».


Πως γίνεται

Με τη χρήση κατάλληλων μεταλλικών σκελετών διαμορφώνονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου. Ενδιάμεσα τοποθετείται εάν κριθεί απαραίτητο ορυκτοβάμβακας ως μονωτικό υλικό.

Ο μεταλλικός σκελετός του τοίχου επενδύεται με γυψοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα ανάλογα με τις εκάστοτε προδιαγραφές η οποία στη συνέχεια χρωματίζεται με κατάλληλα χρώματα.

Με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες μπορούν να δημιουργηθούν επενδύσεις οροφών των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου.


Γιατί ξηρά δόμηση;

Με την επιλογή της ξηράς δόμησης για την κατασκευή τοίχων ενός κτιρίου επιτυγχάνονται:


Συστήματα ξηράς δόμησης


ergotzet.gr © 2012 | Privacy policy - Created by CP Powered by Insyst